http://www.partlist.ir اولین آگهی نامه کشوری با رویکردی متفاوت - partlist.ir تخته کار مسلط به http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15660711&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89تخته کار مسلط به , ( تخته کار جگر ) نیازمندیم , محدوده میدان بهمن کارگر ساده رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15660710&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89رستوران فست فود در شهرک غرب نیازمند کارگر ساده با حقوق و بیمه تامین اجتماعی و جای خواب می باشد. شماره تماس 88574557 - 0... کارگر ساده رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15659993&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89رستوران فست فود در شهرک غرب نیازمند کارگر ساده با حقوق و بیمه تامین اجتماعی و جای خواب می باشد. شماره تماس 88574557 - 0... به یک کارگر ساده http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15659250&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک کارگر ساده , جهت کاردر تهیه غذا , باجای خواب غیرسیگاری نیازمندیم... کارگر ساده رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15659249&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89رستوران فست فود در شهرک غرب نیازمند کارگر ساده با حقوق و بیمه تامین اجتماعی و جای خواب می باشد. شماره تماس 88574557 - 0... کارگر ساده جوان حداکثر http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658410&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگر ساده جوان حداکثر , سن 32 سال با جای خواب جهت , کار درفست فود (محدوده فاطمی)... کارگر ساده جهت رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658409&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگر ساده جهت رستوران , حقوق 1700 نیازمندیم , با جای خواب کارگر ماهر / تهیه غذا http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658408&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگر ماهر / تهیه غذا , با سابقه کار , محدوده نیاوران به یک نیروی خانم http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658407&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک نیروی خانم , جهت کار در رستوران , در محدوده میدان بهمن نیازمندیم... کارگر ماهر و ساده http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658406&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگر ماهر و ساده , جهت کاردرفسفود نیازمندیم , با جای خواب وغذا به یک کارگر ساده http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658405&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک کارگر ساده , جهت کاردر تهیه غذا , باجای خواب غیرسیگاری نیازمندیم... کارگر ساده رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15658404&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89رستوران فست فود در شهرک غرب نیازمند کارگر ساده با حقوق و بیمه تامین اجتماعی و جای خواب می باشد. شماره تماس 88574557 - 0... به یک کارگر ساده غیر سیگاری http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657393&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک کارگر ساده غیر سیگاری , ویک ساندویچ زن , باجای خواب نیازمندیم... 2نفرکارگرساده جهت رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657392&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=892نفرکارگرساده جهت رستوران , حقوق 700 / 1 الی 900 / 1 , با جای خواب + غذا و بیمه... کارگرساده ونیمه ماهرجهت http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657391&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگرساده ونیمه ماهرجهت , رستوران حقوق800 / 1الی400 / 2 , # جای خواب + غذا + بیمه #... به یک نیروی خانم http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657390&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک نیروی خانم , جهت کار در رستوران , در محدوده میدان بهمن نیازمندیم... کارگر ماهر و ساده http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657389&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89کارگر ماهر و ساده , جهت کاردرفسفود نیازمندیم , با جای خواب وغذا کارگر ساده رستوران http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15657388&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89رستوران فست فود در شهرک غرب نیازمند کارگر ساده با حقوق و بیمه تامین اجتماعی و جای خواب می باشد. شماره تماس 88574557 - 0... به یک کمک آشپز و یک کارگر http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15656358&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک کمک آشپز و یک کارگر , جهت کار در رستوران , (باجای خواب )نیازمندیم... به یک کارگر ساده غیر سیگاری http://partlist.ir/fa/products.php?id_ostan=21&id_shahr=20&id=15656357&pageppp_id=0&pagepp_id=677&dir_id=30&page_id=89به یک کارگر ساده غیر سیگاری , ویک ساندویچ زن , باجای خواب نیازمندیم...